Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

  การใช้ขาตั้งกล้อง และใช้มือ ถ่ายภาพ (1195 อ่าน)

20 เม.ย 2557 09:38
การใช้ขาตั้งกล้อง และใช้มือ ถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพ Microstock จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องบ้างช่วงเวลา และจำเป็นเกือบทุกครั้งใช้ในการถ่ายภาพสำหรับผม + Remote ในการถ่ายภาพ
ช่วงเวลาไหนใช้ ขาตั้งกล้อง 
1) กรณี แสงน้อย under ไม่สามารถใช้มือถ่ายได้
2) ต้องการ Fix แนวถ่ายภาพ เช่น สินค้าที่ต้องการอัตราส่วนที่แน่นอน ,อาคาร ,พาโนรามา ,ถ่ายพลุ,HDR เป็นต้น
3) ถ่ายภาพ สินค้า ที่ต้องการแนวที่แน่นอน

*** กรณีที่ต้องกความคมชัดมากขึ้น ให้ Lock กระจก *** แต่อย่าลืมปิดหลังเลิกใช้งานแล้วนะ เดียวพังนะจ๊ะ

กรณีที่ใช้มือถ่ายภาพ 
1) กรณีเร่งรีด หรือที่เรียกว่า Snap shot (แต่ Microstock ไม่ชอบภาพแบบนี้ ไม่ปราณีต)
2) ใช้ตอนแสงพอ Shutter Speed ได้ (เน้น ไม่ควรต่ำกว่า 1/125s ใครจะสูตรทางยาวเลนส์ก็ได้นะ แต่ความเป็นจริง ใครจะมีเวลาดูเวลาซูมเข้า)
3) พื้นที่ไม่พอ หรือไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้ 
4) ถ่ายใน Studio ที่เราปรับ ค่า Shutter Speed ที่คงที่อยู่แล้ว (1/125s -160s สำหรับ Full Frame และ 1/125-1/200 s สำหรับ ตัวคูณ)
*** กรณีที่ เลนส์ ที่มีระบบกันสั่น VC,VR,IS ใช้มือก็ควรเปิดจะช่วยได้ 1-2 Stop *** 

Hin255
www.shutterOK.com
Apr 20 2014
 (5 photos)171.101.182.211

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

20 เม.ย 2557 09:39 #1


171.101.182.211

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

20 เม.ย 2557 09:40 #2


171.101.182.211

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

20 เม.ย 2557 09:40 #3


171.101.182.211

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

20 เม.ย 2557 09:40 #4


171.101.182.211

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com