Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

  การสำรองข้อมูลของ Microstockphoto (1421 อ่าน)

28 ก.ย. 2558 15:44

การสำรองข้อมูลของ Microstockphoto

สิ่งที่ผมเขียนมาจากประสบการณ์ตรง ในการทำงานด้านนี้มากว่า 5 ปี การสำรองข้อมูลมีความไม่น้อยกว่าการส่งงานภาพ อย่างเดียว จริงอยู่งานของเราได้รับการ Approve แล้ว แต่การสำรองข้อมูลภาพ ก็ต้องเก็บไว้ครับ เผื่อวันหลังเราสามารถนำมันกลับมาใช้งานใหม่ หรือ Reproduction ได้อีก
http://shutterok.com/content-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87Microstockphoto-4-8654-1.html

171.100.66.239

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com