Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

  การกรอกภาษี Fotolia Update 2016 (1129 อ่าน)

5 ส.ค. 2559 07:49

การกรอกภาษี Fotolia Update 2016


การ Update ข้อมูลของค่ายนี้ ถ้าถึงเวลาก็ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบ
ถ้าไม่ Update ก็จะ เบิกเงินอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ ป้อนเข้าไปก่อนนะครับ


http://shutterok.com/content-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5FotoliaUpdate2016-4-8732-1.html

171.101.180.86

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

hin255@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com